Skip to content. | Skip to navigation
Menu

Wetenschappelijke integriteit bij onderzoeksbureaus

"Ik vind het leuk om mijn mening te geven en Flycatcher is daarvoor een goed medium. Mede omdat onderzoeksresultaten ook bekend gemaakt worden en de onderwerpen vaak leuk en interessant zijn."

R.K. te Woerden
(panellid)

 
U bent hier: Home > Nieuws

Wetenschappelijke integriteit bij onderzoeksbureaus

In de academische wereld zijn de afgelopen tijd verschillende schandalen aan het licht gekomen. Denk bijvoorbeeld aan psycholoog Diederik Stapel. Integriteit is dan ook een alledaags gespreksonderwerp geworden. Ook bij (markt)onderzoeksbureaus worden de ontwikkelingen in het wetenschappelijke onderzoek gevolgd en wordt de vraag gesteld hoe gegarandeerd kan worden dat het werk van de onderzoeksbureaus zorgvuldig, betrouwbaar, controleerbaar, onpartijdig en onafhankelijk is.

Eind 2012 heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie Voor Wetenschappen (KNAW) een rapport  uitgebracht waarin onder meer geconcludeerd wordt dat er geen nieuwe gedragsregels voor integriteit nodig zijn, omdat de bestaande regels voldoende helder en duidelijk zijn. Wel adviseert de commissie de bestaande regels beter onder de aandacht van onderzoekers te brengen, bijvoorbeeld door de invoering van een ambtseed of ambtsbelofte, waarmee een onderzoeker officieel verklaart de Nederlandse Code Wetenschapsbeoefening te zullen naleven. 
Op 31 januari 2013 is dit voor het eerst in praktijk gebracht: een groep van 45 PhD- en masterstudenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft voor het eerst de eed afgelegd. De Erasmus Universiteit is de eerste Nederlandse universiteit die met de eed haar studenten officieel bindt aan de 'code voor wetenschapsbeoefening', een initiatief van de Vereniging van Universiteiten. Het is nog afwachten of meer universiteiten dit initiatief zullen volgen.

Als onderzoeksbureau met een sterke academische betrokkenheid volgen wij dit nieuws op de voet. Ons Academic Support Center werkt vaak nauw samen met academische onderzoekers; regelmatig voeren we delen van wetenschappelijk onderzoek uit in opdracht van universiteiten. De vraag dringt zich op of marktonderzoekers zich ook aan de gedragscode voor wetenschapsbeoefening zouden moeten houden of zelfs een eed zouden moeten afleggen.

In de wereld van de (markt)onderzoeksbureaus zijn dergelijke gedragscodes echter al jaren gemeengoed. Brancheorganisaties MOA en Esomar hebben gedragscodes opgesteld die door alle leden onderschreven worden. Zo zijn er bijvoorbeeld regels voor onderzoek onder kinderen en regels voor bescherming van de privacy. Voor bureaus die ISO (20252) gecertificeerd zijn, is het niet alleen voldoende om te verklaren dat ze deze regels onderschrijven: alle gecertificeerde bureaus worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke commissie op onder andere privacybescherming en onderzoek onder kwetsbare groepen zoals kinderen. Ook zijn er vanuit ISO strikte regels voor datakwaliteit, de kwaliteit van onderzoekspanels en transparantie richting deelnemers en opdrachtgevers, waarop eveneens jaarlijks gecontroleerd wordt. Het is met name deze transparantie die vanuit ISO wordt opgelegd en getoetst, welke een belangrijke voorwaarde is voor integer onderzoek.

Flycatcher is al jaren ISO20252 gecertificeerd, lid van de Research Keurmerk van de Nederlandse branchevereniging MOA en van de  Europese vereniging Esomar. Ons onderzoek voldoet daarmee aan hoge kwaliteitsnormen en wordt altijd op een transparante manier uitgevoerd, zowel richting deelnemers als richting opdrachtgevers. Opdrachtgevers en deelnemers kunnen er daarom zeker van zijn dat het onderzoek van hoge kwaliteit is en dat volgens alle relevante gedragscodes wordt gewerkt.

Gepost door Drs. A. Roberts (Anouk) op 8-2-2013

Ga naar nieuwsoverzicht >>

 
 

Wij gebruiken reCAPTCHA om uw account beter te beveiligen.
Om in te loggen moet u eerst cookies accepteren.

 
 
 
 

Sluit

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken.
Bij Cookies toestaan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Meer lezen, klik hier