Skip to content. | Skip to navigation
Menu

Nederlanders kritisch over uitvoering van het migratiebeleid

"Ik vind het leuk om mijn mening te geven en Flycatcher is daarvoor een goed medium. Mede omdat onderzoeksresultaten ook bekend gemaakt worden en de onderwerpen vaak leuk en interessant zijn."

R.K. te Woerden
(panellid)

 
U bent hier: Home > Nieuws

Nederlanders kritisch over uitvoering van het migratiebeleid

De hoge instroom van asielzoekers in 2015 heeft het migratievraagstuk op de maatschappelijke agenda geplaatst. Er bestaan soms sterke meningsverschillen tussen voor- en tegenstanders. 

Een door Flycatcher uitgevoerd onderzoek, in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen, gaf inzicht op het draagvlak voor verschillende aspecten van het Nederlandse migratiebeleid onder de Nederlandse bevolking.

De vraagstelling die centraal stond in het onderzoek was: Welke factoren benvloeden het maatschappelijk draagvlak voor de verschillende aspecten van het migratiebeleid in Nederland? En in hoeverre kunnen die factoren worden ingezet om maatschappelijk draagvlak voor die aspecten te behouden dan wel versterken?

Het rapport van de Rijksuniversiteit Groningen met onder andere het onderzoek door Flycatcher is onlangs aangeboden aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het volledige rapport is hier te downloaden. 

Een conclusie van de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen is dat alles erop wijst dat het maatschappelijk ongenoegen een belangrijke factor is in het negatieve oordeel over de uitvoering van het beleid. Opvang van asielzoekers in AZCs leidt niet tot grote problemen. Nederlanders die dichtbij een AZC wonen, hebben eerder een positieve dan negatieve mening over asielzoekers vergeleken met zij die veraf wonen. Voor zover de acceptatie van asielzoekers wel onder druk staat, hangt dit sterk samen met breder levend maatschappelijk ongenoegen. 

Meningen over het migratiebeleid van de overheid worden niet alleen bepaald door wat Nederlanders vinden van migranten, maar ook door wat zij vinden van de overheid en van het land als geheel. De intentie om asielzoekers, desnoods met geweld, te corrigeren, hangt samen met negatieve meningen over asielzoekers en ook met maatschappelijk ongenoegen. Dit suggereert dat lokaal verzet tegen asielzoekers en AZCs een oorsprong kan hebben in ongenoegens over de stand van het land, niet alleen over migratie.

Gepost door Drs. L. Helmes (Lieke) op 28-1-2020

Ga naar nieuwsoverzicht >>

 
 

Wij gebruiken reCAPTCHA om uw account beter te beveiligen.
Om in te loggen moet u eerst cookies accepteren.

 
 
 
 

Sluit

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken.
Bij Cookies toestaan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Meer lezen, klik hier