Skip to content. | Skip to navigation
Menu

Wat dragen Nederlanders bij aan de maatschappij?

"Ik vind het leuk om mijn mening te geven en Flycatcher is daarvoor een goed medium. Mede omdat onderzoeksresultaten ook bekend gemaakt worden en de onderwerpen vaak leuk en interessant zijn."

R.K. te Woerden
(panellid)

 
U bent hier: Home > Nieuws

Wat dragen Nederlanders bij aan de maatschappij?

Staat u klaar voor de armen, koopt u duurzaam eten en gooit u rotzooi in de prullenbak? Hoe gelukkig bent u en hoe veilig voelt u zich? Onlangs hebben wij op eigen initiatief een onderzoek uitgevoerd onder al onze panelleden dat hierover gaat. We zijn in gegaan op vier maatschappelijke thema's: veiligheid in de buurt, het milieu, voedselverspilling en armoede. Met dit onderzoek hebben we achterhaald in welke mate deze thema's Nederlanders bezig houden en wat voor rol ze hierin zelf spelen. 


Uit het onderzoek blijkt dat het thema milieu Nederlanders het meest bezighoudt, gevolgd door voedselverspilling en veiligheid. Het thema armoede houdt de minste Nederlanders bezig (53%). Daarnaast blijkt dat het grootste deel van de Nederlanders zelf ook bereid is om iets bij te dragen aan het thema milieu en voedselverspilling, maar minder bereid bij te dragen aan veiligheid in de buurt en armoede.

Het milieu 
Ongeveer 70% van de Nederlanders is betrokken bij het thema milieu en zou zelf iets willen bijdragen om het milieu te verbeteren. Het merendeel van de Nederlanders doet dit bijvoorbeeld door afval te scheiden of door energie te besparen. Vooral hoogopgeleiden Nederlanders zijn bereid om iets bij te dragen aan het milieu.

Voedselverspilling 
In 2016 heeft Flycatcher in opdracht van SIRE een onderzoek uitgevoerd over voedselverspilling. Waar toen nog 57% van de Nederlanders zich bezig hield met voedselverspilling, is dat nu significant toegenomen naar 70%. Het bewaren van restjes in de koelkast of diepvries gebeurt nu significant meer dan in 2016. Jongere hoog opgeleide vrouwen doen het meest om voedselverspilling tegen gaan (bijv. boodschappen met een lijstje, actief voorraadbeheer en restjes invriezen). Daarnaast doen mensen die bewust met voedselverspilling bezig zijn minder vaak per week boodschappen en doen ze hun boodschappen met een lijstje.

Volgens drie vijfde van de Nederlanders moet voedselverspilling hoger op de politieke agenda komen. Onlangs is een bericht verschenen dat het kabinet de ambitie van diverse bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen steunt om uiterlijk in 2030 de hoeveelheid weggegooid voedsel te halveren. Om de nieuwe aanpak te laten slagen, wil minister Schouten een uitbreiding van de Europese lijst van producten waar geen houdbaarheidsdatum op hoeft te staan. Uit ons onderzoek blijkt dat een kwart van de Nederlanders producten meteen weggooit nadat de houdbaarheidsdatum verstreken is, terwijl deze producten vaak nog gegeten kunnen worden.

Veiligheid in de buurt 
Ongeveer 9 op de 10 Nederlanders voelt zich veilig in de buurt waar ze wonen. Mensen met een koopwoning blijken zich veiliger te voelen dan mensen met een huurwoning, hetzelfde geldt voor mensen met een hoog inkomen ten opzichte van mensen met een laag inkomen. Opvallend is daarnaast dat mensen in steden zich minder veilig voelen dan in dorpen, maar ook minder bijdragen aan een veilige buurt dan dorpsbewoners. In dorpen zijn mensen bijvoorbeeld vaker lid van de buurtpreventie, zit men vaker in een WhatsApp groep van de buurt en laat men vaker de lichten branden zodat het lijkt dat iemand thuis is. Het lid zijn van de WhatsApp groep blijkt voor een derde juist te leiden tot een onveiliger gevoel, voornamelijk in steden. Het ophangen van camera’s draagt het meest bij aan een veiliger gevoel, zowel in dorpen als in steden.

Armoede
Bijna 8 op de 10 Nederlanders kan makkelijk rondkomen in het dagelijkse leven. Het overige deel van de bevolking moet op de kleintjes letten. Van de Nederlanders die op de kleintjes moeten letten maakt ongeveer 60% zich vaak zorgen over geld. Opvallend is dat mensen die makkelijk rondkomen liever zorgpremie besparen ten opzichte van mensen die op de kleintjes moeten letten, zij kiezen hierdoor dus voor een hoger eigen risico. Als mensen zouden moeten bezuinigen, dan zou men dit het meest doen op uitjes, reizen en kleding. Waar men absoluut niet op zou bezuinigen is gezondheid, voedsel en huisvesting.

Gepost door M. Creemers (Michelle), M.Sc. op 16-5-2018

Ga naar nieuwsoverzicht >>

 
 

Wij gebruiken reCAPTCHA om uw account beter te beveiligen.
Om in te loggen moet u eerst cookies accepteren.

 
 
 
 

Sluit

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken.
Bij Cookies toestaan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Meer lezen, klik hier