Skip to content. | Skip to navigation
Menu

MOA Fair Data keurmerk toegekend aan Flycatcher!

"Ik vind het leuk om mijn mening te geven en Flycatcher is daarvoor een goed medium. Mede omdat onderzoeksresultaten ook bekend gemaakt worden en de onderwerpen vaak leuk en interessant zijn."

R.K. te Woerden
(panellid)

 
U bent hier: Home > Nieuws

MOA Fair Data keurmerk toegekend aan Flycatcher!

Trots zijn wij op het aan ons toegekende keurmerk MOA Fair Data. Alleen organisaties die lid zijn van de MOA, en daarmee voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens, mogen het Fair Data keurmerk voeren.

Dit keurmerk laat aan opdrachtgevers en consumenten zien dat gegevens en data in vertrouwde handen zijn en privacy gerespecteerd wordt. Daarnaast heeft de MOA de Fair Data gedragsregels opgesteld om aan consumenten inzichtelijk te maken waar organisaties aan moeten voldoen. Dat biedt houvast voor de consument. De hoeveelheid persoonlijke informatie die door bedrijven wordt verzameld, via allerlei digitale kanalen, is nog nooit zo groot geweest en zal alleen nog maar verder toenemen. 

Op dit moment is het voor de consument moeilijk om snel en gemakkelijk onderscheid te maken tussen een organisatie die op een transparante en ethische wijze met de persoonlijke data van de consument om wil gaan en een organisatie die dat niet doet. Door gebruik te maken van een nieuw speciaal voor dat doel ontwikkeld keurmerk kan de consument wel dat onderscheid maken en kiezen aan wie hij/zij wel of juist niet persoonlijke informatie zal verstrekken. 

Organisaties laten met het Fair Data keurmerk zien dat zij transparant en ethisch met data om gaan. Deze Fair Data companies zullen nooit zonder toestemming van de consument de verkregen informatie voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de consument de gegevens heeft verstrekt. Onderzoekorganisaties die lid zijn van de MOA hebben ook de door de Autoriteit Persoonsgegevens in 2010 goedgekeurde integriteitscode ondertekend. Alleen deze onderzoeksorganisaties mogen het Fair Data logo voeren. 

Aangezien Flycatcher Internet Research lid is van de MOA en werkt volgens de tien basisprincipes van de Fair Data Privacy Code, mag Flycatcher Internet Research ook het Fair Data logo voeren en actief uitdragen. Dit zijn de tien regels over de privacy van consumenten waar wij ons aan houden:

1. Wij hanteren en respecteren de Fair Data Privacy code, waarin uw privacy en anonimiteit het uitgangspunt zijn; 
2. Wij zullen geen persoonsgegevens verzamelen, opslaan of bewerken indien er onzekerheid bestaat of de tien regels uit de Fair Data Privacy code zijn nageleefd; 
3. Wij zullen persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan voor anoniem marktonderzoek en data-analyse; 
4. Wij zullen bijzondere persoonsgegevens alleen met uw toestemming verzamelen. Bijzondere gegevens zijn de gegevens genoemd in artikel 16 Wbp: persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag; 
5. Wij zullen u nooit misleiden over het doel van het onderzoek of de data-analyse waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt; 
6. Wij zullen uw direct identificerende gegevens alleen met uw ondubbelzinnige toestemming opnemen in publicaties van het marktonderzoek en data-analyse; 
7. Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig bewaren en beveiligen en wij nemen daarbij de MOA-richtlijnen voor databeveiliging in acht; 
8. Wij zullen er zorg voor dragen dat onze medewerkers worden getraind en voorgelicht over het gebruik van persoonsgegevens en dat ze een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend; 
9. Uw persoonsgegevens uit marktonderzoek en data-analyse zijn als uitgangspunt altijd anoniem omdat deze gegevens niet herleidbaar, koppelaar en deduceerbaar zijn; 
10.Wij zullen aan onze onderaannemers, die worden ingeschakeld bij marktonderzoek en data-analyse, gelijke eisen stellen met betrekking tot het onderschrijven van en het handelen naar de Fair Data Privacy code.

Gepost door A. Boessen (April), M.Sc. op 6-11-2017

Ga naar nieuwsoverzicht >>

 
 

Wij gebruiken reCAPTCHA om uw account beter te beveiligen.
Om in te loggen moet u eerst cookies accepteren.

 
 
 
 

Sluit

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken.
Bij Cookies toestaan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Meer lezen, klik hier