Skip to content. | Skip to navigation
Menu

Genderopvattingen en politieke vertegenwoordiging van vrouwen

"Ik vind het leuk om mijn mening te geven en Flycatcher is daarvoor een goed medium. Mede omdat onderzoeksresultaten ook bekend gemaakt worden en de onderwerpen vaak leuk en interessant zijn."

R.K. te Woerden
(panellid)

 

Ontdek onze Facebookpagina!

Like onze Facebookpagina en wij houden je op de hoogte van de laatste onderzoeksresultaten, nieuwste ontwikkelingen en leukste weetjes!

Like ons
U bent hier: Home

Genderopvattingen en politieke vertegenwoordiging van vrouwen

Genderopvattingen spelen een belangrijke rol in verkiezingen, niet alleen doordat ze de voorkeur van kiezers voor kandidaten be´nvloeden, maar ook doordat ze het politieke betoog rond gendergelijkheid en -beleid vormgeven.

Na de verkiezingen op 22 november 2023 heeft Flycatcher daarom in opdracht van de University of Exeter een onderzoek uitgevoerd over politiek leiderschap van vrouwen. Het doel was om de houdingen, meningen en partijvoorkeuren van individuen in Nederland te verzamelen in de nasleep van de verkiezingen. In dit bericht vindt u een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten. De University of Exeter heeft dankzij dit onderzoek een beter begrip van hoe genderopvattingen campagnes en verkiezingen kunnen be´nvloeden. Een uitgebreidere samenvatting vindt u in dit rapport (alleen in het Engels beschikbaar).

Politieke vertegenwoordiging
Van de respondenten ziet 56% graag een grotere vertegenwoordiging van jongeren in het parlement, 49% wil meer vrouwelijke vertegenwoordigers en 32% meer vertegenwoordigers van de LHBTQ-gemeenschap. Daarnaast geeft 31% aan dat er meer etnische minderheden zouden moeten zijn in het parlement en 24% ziet graag meer vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap. 


Gender opvattingen
In de vragenlijst werd respondenten gevraagd in hoeverre ze het eens zijn met de stelling dat het nodig is om iemand te confronteren die seksistische grappen maakt of negatieve genderstereotypen gebruikt. De resultaten wijzen op een neiging om de maker van seksistische grappen of negatieve genderstereotypen hiermee te confronteren: meer dan de helft van de respondenten steunt een dergelijke actie. Een aanzienlijk deel van de respondenten blijft echter neutraal en een kleinere, maar significante minderheid is tegen de confrontatie, wat wijst op een verscheidenheid aan meningen over hoe seksisme in sociale interacties moet worden aangepakt.


Generaties en houdingen ten opzichte van gendergelijkheid
Om te onderzoeken hoe verschillende generaties mannen en vrouwen tegen gendergelijkheid aankijken, werden gender opvattingen per geslacht en leeftijdsgroep onderzocht. De volgende figuur laat zien dat de grootste genderkloof in opvattingen over de vertegenwoordiging van vrouwen zich voordoet onder de jongste leeftijdsgroep (18-29 jaar). Deze kloof wordt vooral veroorzaakt doordat jonge vrouwen zo'n grote voorstander zijn van meer vrouwen in het parlement.Wat anti-seksistische opvattingen betreft, suggereren de resultaten in de volgende figuur dat vrouwen tussen 18 en 29 jaar het meest voorstander zijn van het bestrijden van seksisme en genderstereotypen. Ook is er een genderkloof, waarbij mannen in die leeftijdsgroep het er veel minder vaak mee eens zijn dat seksisme bestreden moet worden.  Politieke partijen en steun voor gendergelijkheid
Respondenten werd ook gevraagd in welke mate zij dachten dat politieke partijen beleid op het gebied van gendergelijkheid steunen. De politieke partijen met de meeste steun voor gendergelijkheid zijn volgens de respondenten GroenLinks/PvdA en D66. Aan de andere kant van de schaal staan de PVV, ChristenUnie en DENK. Partijen die gemiddeld scoren zijn volgens de respondenten VVD, SP, PvdD en CDA. 

Dit project is gefinancierd door de European Research Council (ERC) in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie (subsidieovereenkomst nr. 101019284). Ethische goedkeuring voor het onderzoek werd verleend door de Ethische Commissie Sociale Wetenschappen en Internationale Studies van de FHASS (18 januari 2023, Ethics Application ID: 524234).

Gepost door S. Neijnens (Sanne), M.Sc. op 14-3-2024

Ga naar nieuwsoverzicht >>

 
 

Wij gebruiken reCAPTCHA om uw account beter te beveiligen.
Om in te loggen moet u eerst cookies accepteren.

 
 
 
 

Sluit

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken.
Bij Cookies toestaan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Meer lezen, klik hier